Medlemmar hälsas härmed välkomna till Svenska Kuvaszklubbens Årsmöte lördag 2023-03-26 kl.15.00
Möte kommer att genomföras digitalt med Zoom.


Deltagare ska anmäla sig för att få delta, senast 16/3-22 till kicki@svkk.se
Du ska ange följande uppgifter:
namn
mejladress
mobilnummer
medlemsnummer


Ett krav för att kunna delta i mötet är att medlemmen har tillgång till en digital enhet i form av dator, surfplatta eller smart telefon
Deltagarna är själv ansvarig att kolla upp att de har de tekniska förutsättningarna som krävs för att deltaga i Zoom-möten.


När man är registrerad och kontrollerad mot medlemsregistret skickas det ut ett mejl med bekräftelse samt ytterligare instruktioner.
Räkna med att mejlet kommer ett par dagar innan mötet.


Kompletterande uppgifter inför mötet publiceras under tiden som frågor uppstår.

Styrelsen