Kallelse till ÅRSMÖTE

Datum: 27 mars 2021

Tid: 12.00

Plats: Digitalt möte via Zoom - Så här anmäler du dig till mötet

 

Årsmöteshandlingar - Se här

 

VALBEREDNINGEN FÖRSLAG:

Ordförande:
Silvana Carlen omval 1 år

Ordinarie ledamöter:
Rasmus Westlund omval 2 år
Lena Ahlqvist omval 2 år
Pernilla Tönnesson Jansson nyval 2 år
Björn-Olav Andersen (1 år kvar)
Jonas Olofsson (1 år kvar)
Helena Berggren (1 år kvar)

Suppleanter samt deras tjänstgöringsordning:
Kicki Svalin omval 1 år
Hanna Johansson omval 1 år

Till ordinarie revisorer på 1 år:
Irene Eriksson omval
Robert Olsson omval

Till revisorssuppleanter på 1 år:
Aydan Öhlén omval
Nina Ahlbom omval

Till valberedningen:
Eva Christensson omval 2 år
Arild Olsen omval 2 år
Marina Jansson (1 år kvar)

 

/Valberedningen: Marina, Eva, Arild

 

Välkomna!