Svenska Kuvasz Klubben - SvKK är den officiella rasklubben för Kuvasz i Sverige.

Klubben är associerad med Svenska Kennelklubben
SKK
via Specialklubben Svenska Molosser- och Herdehundsklubben
SMHK
.

Rasklubben bildades den 10 Maj 1992 i Linköping och blev officiell 1995.

Några av SvKKs mål är:
  • att stärka och främja renrasig avel av mentalt och fysiskt friska och extreriört bra hundar.
  • att få ut verksamhet på olika platser och aktivera medlemmarna
    genom träffar, vårutställning, handling, hundpromenader, m.m.
  • att informera om vår ras på klubbens hemsida, vid träffar och övriga arrangemang.
  • att klubben deltar i olika projekt som är till förmån för rasen.
Svenska Kuvasz Klubben är rikstäckande med en styrelse som består av ordförande, vice ordförande och 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Skrivelser, förslag m.m. som skickas till SvKK ska vara undertecknade för att de ska behandlas av styrelsen. Vill du ha kontakt med styrelsen - styrelsen@svkk.se

Postgiro SvKK: 642 86 01 - 6

För utländska medlemmar:
IBAN SE68 9500 0099 6042 6428 6016
BIC NDEASESS

"SVKK's Nyhetsblad" är ett informationsblad om vad som är aktuellt inom klubben. "Kuvaszbladet" är klubbens medlemstidning.

Söker du en Kuvasz, valp eller vuxen, se
VALPAR / OMPLACERING

Om den sorgliga situationen skulle uppstå att du av någon anledning måste hitta ett nytt hem till din Kuvasz se
OMPLACERING så försöker vi hjälpa till med att finna ett hem och att rädda din Kuvasz från avlivning.

 Medlemsinfo

Är du intresserad av rasen Kuvasz?

Skulle det vara intressant med mer information om rasen i Sverige och utomlands eller att läsa berättelser om andra Kuvasz? Och roligt att träffa flera Kuvaszägare och byta erfarenheter vid Kuvaszklubbens olika arrangemang under året?

Då är det bara att betala in medlemsavgiften och du får "SVKK's Nyhetsblad" & "Kuvaszbladet"

Det var lite om vår rasklubb och vi hoppas att du vill bli medlem.

Fr om 2019 införs löpande medlemsskap som betalas via SKK.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till .....Kuvaszklubben finns på Facebook:
Svenska Kuvaszklubbens sida - HÄR
samt
(grupp) SVKK Svenska Kuvaszklubben - HÄR


Bli medlem i Svenska Kuvaszklubben
Automatiskt medlemskap i specialklubben SBHK i samband med medlemskap i SVKK
 
För att bli fullbetalande medlem klicka här.
Du löser ditt medlemskap direkt via webben.
300:-/år
Om någon i din familj redan är helbetalande medlem i klubben kan du välja att lösa familjemedlemskap.För att bli familjemedlem klicka här
Du löser ditt medlemskap direkt via webben.
75:-/år
Uppfödarrabatt
Bjud dina valpköpare på första årets medlemskap i Kuvaszklubben.
Endast 100 kr / ny medlem (150 kr / ny utländsk medlem)
Gå vidare HÄR
 
Utlandsmedlem - Gå vidare HÄR
Du löser ditt medlemskap direkt via webben.
400:-/år
Om du inte använder en Internetbank, vill göra en adressändring
eller avsluta ditt medlemskap
 klicka här.
 

För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlemservice:
Telefon 08-795 33 44 eller via e-post medlem@skk.se

 

top