Utställningar 2019


2019-04-13 Åstorp
Domare: Ligita Zake, Lettland

2019-05-30 Södertälje
Domare: Göran Bodegård

2019-08-04 Norje Boke
Domare: Irina Poletaeva, Finland & Marie Callert

2019-09-07 Öland
Domare: Svein Bjarne Helgesen, Norge

2019-12-26 Moheda
Domare: Johnny Andersson
 

Mer info finner ni på www.sbhk.se


 


SBHK 2018

Och så börjar 2018 lida mot sitt slut och snart tar 2019 sin början...

Under 2018 så har följande hänt inom SBHK:

3 mars i år så las rasklubben Bernhardinerna vilande 3-5 år då man inte kunde få ihop en styrelse för klubben. S:t Bernhard ingår nu i KGBV.

10 maj gick årets första utställning av stapeln i Södertälje. Detta var en samarrangemang med SGDK.
En trevlig tillställning med bra väder och trevliga människor. Det delades även ut priser till Årets hund/veteran/uppfödare 2017.

I början av juni hade S:t Bernhard en rasspecial som hölls i Jönköping.

I slutet av juni var det dags för utställning i Borås i strålande sol och värme.

Norje Boke inleddes 4 augusti med sedvanlig rasspecial av PYS för att dagen efter ha en officiell utställning i regi av SBHK.

Utställningen som är kvar under 2018 är i Moheda den 26 december där vi hoppas på stort antal deltagare. Det kommer i samband med detta även anordnas en inofficiell utställning för de raser som inte ingår i SBHK.

I mitten av oktober så genomfördes en ordförandekonferens på Vätterleden där ca 20 personer deltog. Här diskuterades det bl a årsmöteshandlingar (vad måste ingå och hur man skriver dessa handlingar), mentalitet (distansutbildningen som håller på just nu i regi av SKK), föreningsteknik (hur viktigt det är när man sitter i en styrelse), konflikthantering (hur man förhåller sig till det som skrivs i sociala medier osv)

SBHKs styrelse har även under detta år medverkat i rasklubbarnas styrelsemöten för att gå in och stötta under mötena. Kan även vara bra att medverka om det kommer upp några frågor som rör SBHK eller SKK.
Arbetet med domarkonferensen 2020 rullar på. Även arbetet runt SBHKs 20-års jubileum som blir 2019 fortgår.

Det var en del av det som skedde under 2018 och vi vill även passa på att önska alla

 God Jul & Gott Nytt År!


 

  


Förbud för kastrerade hanhundar att delta på utställning

Efter den 1 januari 2017 får kastrerade hanhundar inte delta på hundutställningar. Här kan du läsa mer

om bakgrunden till Svenska Kennelklubbens beslut.Under senare år har det blivit allt vanligare att kastrera både hanhundar och tikar utan veterinärmedicinska skäl. Orsakerna bakom varierar, vissa hundägare hoppas att hunden ska

bli mindre stressad av löptikar eller mer lätthanterlig i andra situationer, för andra väcks tanken av en annan hundägare som gjort samma sak eller av att en veterinär ställer frågan.

Det har också blivit vanligare att hunddagis slentrianmässigt ställer krav på att hanhunden är kastrerad, oavsett om det behövs eller inte.

Svenska Kennelklubben menar att det är oroande om ett stort antal hundar kastreras i tidig ålder, utan medicinsk eller annan indikation, och på så vis utesluts från avelsarbetet.

Vid en hundutställning bedöms hundens utseende och mentalitet, men en kastrering skapar en hormonell balansstörning som kan påverka hunden på flera sätt. Om hunden har kastrerats före

könsmognad är det svårt att göra en riktig bedömning av exteriör eller beteende som resultatet av avel.

Ändring 1 januari 2017

I dag får kirurgiskt kastrerade hanhundar delta på hundutställningar om de har intyg. Medicinskt/kemiskt kastrerade hanhundar får däremot inte delta. Dessa regler gäller fram till och med sista

december 2016, men sedan blir det alltså ändring. Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse beslutade vid mötet i juni att införa ett utställningsförbud för hanhundar som kastrerats med

motiveringen att man vill garantera den kynologiska kvaliteten på avkommebedömningarna.

Ett definitivt beslut

Svenska Kennelklubbens förhoppning är att ett utställningsförbud för kastrerade hundar ska leda till en minskning av okynneskastreringarna. En valpköpare eller hundägare som

vet att dörren till utställningsvärlden stängs om hunden kastreras tänker sig kanske för två gånger innan beslutet fattas. Om det finns ett behov av att förändra mentaliteten eller

någon annan egenskap hos en viss hundras bör detta ske genom ett välplanerat avelsarbete, inte genom kastration. Det är också att betrakta som en mycket negativ utveckling

om den svenska traditionen att utbilda och träna hund ersätts av kirurgiska ingrepp som ett försök att göra hunden mer hanterbar.

Lång framförhållning

Det dröjer drygt 3 år innan förbudet träder i kraft. Svenska Kennelklubben menar att det är viktigt med god framförhållning; förändringen bör vara väl förankrad i organisationen

och hundägare väl informerade. Går det för snabbt drabbas hundägare hårt som tagit beslutet om kastration utifrån förutsättningen att deltagande på hundutställning är tillåtet.

Kastrerade hundars möjlighet att delta i andra former av tävlingar och prov påverkas inte av beslutet.

Mer information

Kontakta gärna SKKs Tävlingsavdelning på telefon 08-795 33 22 eller via mail tavling@skk.se om du behöver mer information.